Sağlıklı Fikirler Projesi ( kısa film senaryo yarışması )


Yeşilay, sinema sektöründe olanlar, iletişim fakültesi öğrencileri ve mezunları için tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik “Sağlıklı Fikirler” kısa film senaryo yarışması düzenliyor. Bu yıl 3.’sü gerçekleşecek olan yarışmada her kategoride birinci seçilen senaryolar 5.000 TL, ikinciler 3.000 TL, üçüncüler ise 2.000 TL ile ödüllendirilecek ve birinci olan senaryoların filmleri çekilecek.

Son Başvuru Tarihi : 13 Ekim 2017
İnternet sitesi için tıkla!

97 yıldır bağımlılık ile mücadele konusunda faaliyetlerini sürdüren Yeşilay, kültür sanat faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Bu yönde büyük paydaşlar ile çalışmalarını sürdüren Yeşilay, bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ile ‘Sağlıklı Fikirler Projesi’ni geliştirdi.

Sinema sektörü çalışanlarına, iletişim fakültesi öğrencilerine ve mezunlarına yönelik tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı üzerine “Sağlıklı Fikirler” kısa film senaryo yarışması düzenleyen Yeşilay, bağımlılıklara karşı farkındalık ve bilinç oluşturulmasını amaçlıyor. “Bir Film Yaz, Metrajı Kısa, Etkisi Uzun Olsun. Yazdığın Film Yeşilay’ın Desteğiyle Hayat Bulsun” sloganıyla özgün ve etkili senaryoları arayan Yeşilay’ın Sağlıklı Fikirler yarışmasına başvuru için son tarih 13 Ekim!

Birinci olan eserlerin filmleri çekilecek

Yeşilay’ın ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile yürütülecek Sağlıklı Fikirler yarışmasında her kategorideki birinci eserlerin filmleri çekilecek ve filmler başta kamu spotları olmak üzere farklı araçlar ve iletişim kampanyası vasıtasıyla yaygınlaştırılacak.

Başvurular başladı. Birincilere 5.000 TL ödül!

Yarışma konusuna uygun olarak en etkili ve özgün hikayeye sahip, prodüksiyon açısından uygulanabilir senaryolar belirlenerek, dereceye giren eser sahipleri telif bedeli olarak; her kategoride birinciler 5.000 TL, ikinciler 3.000 TL ve üçüncüler 2.000 TL ile ödüllendirilecek.

Senaryo Yarışması Başvuru Koşulları

1. Katılma şartları

a) Yarışma tüm Türkiye’yi kapsamaktadır.

b) Yarışmaya üniversite öğrencileri, iletişim ve ilgili bölüm mezunları, sinema sektörü çalışanları ve konuya duyarlı ve ilgili olanlar başvuru yapabilir.

c) Senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır.

d) Senaryolar en fazla 2 sayfadan oluşmalıdır. Her halükarda kısa filmin uzunluğu en fazla 1 dakika olacaktır.

e) Dereceye giren senaryoların filme çekilmesi ve gösterimine ilişkin izin başvuru ile gerçekleşmiş sayılır.

f) Her kategoriden birinci seçilen senaryoların filmleri çekilecek, filmler farklı araçlar ve iletişim kampanyası vasıtasıyla yaygınlaştırılacak.

g) Senaryoların filme çekimi esnasında yönetmence özünü bozmayacak şekilde sahne veya plan eksiltme veya arttırma suretiyle oluşturulacak çekim senaryosu, başvuru ile kabul edilmiş sayılır.

h) Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.

i) Dereceye girip filmleri çekilen senaryoların telifi, proje bitimini takiben 2 ay içerisinde ödenecektir. (Her kategoride; Birinci: 5.000-TL, İkinci: 3.000-TL, Üçüncü: 2.000-TL)

j) Yarışma jürisi, isterse sadece birinci, ikinci veya üçüncü seçebilir. Derecelere layık eserler bulunmadığı takdirde, jüri ödül vermeyebilir.

k) Yeşilay ve SETEM’de çalışanlar ile birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

l) Yarışmaya başvuran eser sahipleri senaryolarını son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.

m) Yeşilay Senaryo Yarışması Organizasyon Komitesi bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilebilir.

n) Yeşilay Senaryo Yarışması Organizasyon Komitesi’nin, yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde senaryo/senaryoları yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.

o) Yarışmaya katılan eserlerin tüm yurt içi yurt dışı telif hakları Yeşilay’a ait olacaktır.

p) Başvuru sahibi yukarıdaki maddelerini tümünü kabul etmiş sayılır.

2. Senaryo ile ilgili hususlar

a) Senaryoların hedef kitlesi yetişkin ve gençlerdir.

b) Yarışmaya katılan eserin özgün olması zorunludur. Özgün olmadığı anlaşılan eser sahiplerinden (hangi aşamada olursa olsun) yarışmadan kazandığı tüm haklar geri alınacaktır.

c) Senaryonun hangi kategori için yazıldığı belirtilmelidir. (Tütün, Alkol, Madde, Teknoloji)

d) Senaryolar ekli listede verilen kazanımlardan en az üçüne hizmet eder nitelikte olmalı ve bu kazanımlar mutlaka belirtilmelidir.

e) Filmlerde uyuşturucu madde, sigara ve alkol görseli yer almayacaktır. Senaryoların bu bilgi doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir.

f) Senaryolarda Bonzai, Jamaika gibi markalaştırılmaya çalışılan ifadeler kesinlikle kullanılmayacaktır.

3. Başvuru şekli

a) Başvurular Yeşilay’a kapalı zarf içinde posta ile elden veya kisafilm@yesilay.org.tr adresine e-posta yolu ile yapılabilecektir.

b) Başvurularda ad soyad, adres ve iletişim ve özgeçmiş bilgileri yer almalıdır, aksi taktirde başvuru tamamlanmamış sayılacaktır.

c) Başvuru sahibi senaryoya ilişkin görüşlerini başvuru ile birlikte sunabilir.

d) Katılımcılar yarışmaya kategori bazında en fazla 1 senaryo ile başvurabilir.

4. Başvuru adresi

YEŞİLAY GENEL MERKEZİ Sepetçiler Kasrı, Hocapaşa Mah. Kennedy Cad. No: 3 Sirkeci/Fatih/İstanbul

5. Son Başvuru Tarihi

13 Ekim 2017 saat 17.00’dır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihlerden sonra gelecek senaryolar, usulünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve kaybolma gibi mazeretler dikkate alınmayacak ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6. Ödüller

Jüri, yarışma konusuna uygun olarak en etkili ve özgün hikayeye sahip, prodüksiyon açısından uygulanabilir özellikte her kategoriden 3 senaryo seçecektir. Yarışma jürisi, isterse sadece birinci, ikinci veya üçüncü seçebilir. Derecelere layık eserler bulunmadığı takdirde, jüri ödül vermeyebilir. Bu kapsamda dereceye giren eser sahiplerine telif bedeli olarak; Birinci 5.000-TL İkinci 3.000-TL Üçüncü 2.000-TL ile ödüllendirilecektir.

7. Sonuçlar

Değerlendirme sonuçları 27 Ekim Cuma günü www.yesilay.org.tr sitesinde ilan edilecektir. Derece alanlara ayrıca telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

https://kisaiyidir.net/yesilay-saglikli-fikirler-kisa-film-senaryo-yarismasi/

 

Bir cevap yazın